Вибратор за бетон. Изделието се състои от два модула: Задвижване; Гъвкав свързващ вал с вибрираща игла.
Гъвкав вал с виброигла:
Диаметър Ø45x422mm. дължина 6м. амплитуда 1.25мм. честота 225Hz

Наем за 1 ден 30 лв.
за 3 или повече дни, цената се договаря.
цената е без включен ДДС

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВИБРАТОР ЗА БЕТОН – FS Group