Италианско скеле

Дължина: 1800 мм

Широчина: 1000 мм

Височина: 2000 мм

Цена (наем)

Ден/седмица/месец

2лв/кв.м ( за 1 месец)

Цената е без ДДС.

Италианско скеле – FS Group