Кофражна греда

Височина на сечението-mm 200
Фланш-mm 40×80
Дебелина на стъблото- mm 34.5
Дължина- m 1.50; 2.90; 3.90;
M, kNm 5.0
Q, kN 11.0
Тегло, kg 5

Цена (наем) за линеен метър
Ден/седмица/месец

0,14лв.ден /0,07 лв.ден /0,04 лв.ден

Цената е без ДДС.

Кофражна греда – FS Group