Стоманена подпора

 От  2M. – 3,6M. (1700KG – 600KG.)

Цена (наем)
Ден/седмица/месец

0,15 лв.ден/0,10 лв.ден/0,05 лв.ден

Цената е без ДДС.

Стоманена подпора – FS Group